Actíva Prospect

 

Som una empresa formada per un equip interdisciplinari que ofereix serveis de recerca, consultoria i assistència tècnica per la implementació de polítiques i projectes en l'àmbit econòmic i social

Estem treballant en el nou web

Per connectar amb nosaltres:

T. 93 5820177

  activaprospect@activaprospect.cat