Català  |  Castellano  |  English  
Empresa
Catàleg de Serveis
Àmbits Temàtics
Documents
Clients
Recursos Humans
 
Com treballem
 

Actíva Prospect proveeix informació pràctica i orientada a la presa de decisions, amb un enfocament analític i rigorós basat en el treball participatiu i de proximitat.

Actíva Prospect ofereix un entorn multidisciplinari per a la recerca aplicada i la consultoria, nodrint-se de metodologies transnacionals. Aplica de forma combinada tècniques tant qualitatives com quantitatives, ja sigui en base a fonts primàries, a partir de la realització d'enquestes, entrevistes en profunditat, grups de discussió, grups de contrast de resultats i altres tècniques i metodologies.

Compta, a més, amb metodologies pròpies en àmbits com l'anàlisi del mercat de treball, la integració sociolaboral, la renovació urbana, el desenvolupament local i la planificació estratègica.

Desenvolupa processos participatius com a metodologia de treball amb l'objectiu d'incrementar el debat socioeconòmic i territorial entre els agents, difondre els resultats i incrementar l'impacte social. Actíva Prospect també aplica tècniques d'anàlisi de fonts secundàries, creant processos d'anàlisi i sistemes d'integració de la informació.  En aquest sentit, Actíva Prospect té accés a una àmplia gamma de fonts estadístiques disponibles a Catalunya, Espanya i Europa. 

 
Convocatòria SOC 2017. Terminis per presentar sol·licituds:

• AODL 31 de juliol
• Planificació estratègica 12 de setembre
• Projectes innovadors i experimentals 25 de setembre


Segueix-nos a Twitter Linkedin i Facebook
 
Actíva Prospect SL
Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola del Vallès
tel. +34 93 582 0177
fax. +34 93 591 2821
activaprospect@activaprospect.cat
Avís legal  - Contactar
Copyright Actíva Prospect, SL