Català  |  Castellano  |  English  
Empresa
Catàleg de Serveis
Àmbits Temàtics
Documents
Clients
Recursos Humans
 
La missió, visió i valors
 
La finalitat d'Actíva Prospect és doble, d'una banda, activar el progrés social i econòmic i, de l'altra,  donar suport en la gestió i la implementació de projectes, cercant l'eficiència.

Ho assoleix mitjançant la transferència d'experiències avançades, de les recerques científiques i d'altres innovacions de l'àmbit socioeconòmic aplicades a la nostra activitat de consultoria, així com en la difusió dels resultats que puguin tenir un interès social.

Actíva Prospect es posiciona com una de les empreses líders a Catalunya en l'àmbit de la consultoria socioeconòmica i la recerca aplicada.

Els valors d'Actíva Prospect es basen en la participació activa com a "agent del canvi", transferint coneixement, saber fer i la capacitació del personal de les organitzacions amb qui treballa mitjançant la col·laboració amb els seus equips, de manera que adquireixen coneixements i habilitats que els converteixen en agents interns del canvi.

A més, la seva activitat sovint es basa en la intermediació entre els diferents agents socials en la definició de programes o plans d'acció conjunts. Els principis pels quals es regeix l'activitat d'Actíva Prospect són:

  • Fer operatives les propostes, passant del diagnòstic a l'acció
  • Cercar en tot moment l'efectivitat de les mesures plantejades i els resultats obtinguts
  • Acompanyament des de l'inici i fins al final en la resolució de la demanda o problema plantejat, proposant solucions integrals
  • La professionalitat i la independència
  • L'expertesa en el mètode i les tècniques
  • La cooperació amb el client i la seva implicació durant el procés
Actíva Prospect entén que aquesta aproximació comporta l'establiment d'una relació continuada amb els clients, un major coneixement de les seves necessitats i una millor resposta en l'assistència requerida.

 
Convocatòria SOC 2017. Terminis per presentar sol·licituds:

• AODL 31 de juliol
• Planificació estratègica 12 de setembre
• Projectes innovadors i experimentals 25 de setembre


Segueix-nos a Twitter Linkedin i Facebook
 
Actíva Prospect SL
Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola del Vallès
tel. +34 93 582 0177
fax. +34 93 591 2821
activaprospect@activaprospect.cat
Avís legal  - Contactar
Copyright Actíva Prospect, SL