Català  |  Castellano  |  English  
Empresa
Catàleg de Serveis
Àmbits Temàtics
Documents
Clients
Recursos Humans
 
Estudis i diagnosis; definició d'estratègies
 

Actíva Prospect dóna resposta a realitats cada cop més complexes, a nous fenòmens sociològics que necessiten d'anàlisis i respostes específiques aportant coneixement sobre la realitat objecte d'estudi. Els estudis i diagnosis s'orienten cap a la presa de decisions i permeten identificar necessitats, problemàtiques i oportunitats, així com apuntar, de manera fonamentada i a partir dels elements clau sobre els que es requereix una intervenció, les futures línies de treball (o estratègies d'intervenció).

Entre el ventall d'estudis i diagnosis que Actíva Prospect realitza hi ha:

 • Estudis sociològics
 • Estudis d'opinió
 • Informes de conjuntura econòmica
 • Estudis sobre el teixit productiu local
 • Estudis sectorials
 • Estudis prospectius
 • Estudis i anàlisis de necessitats, ús i satisfacció
 • Anàlisi de polítiques públiques
 • Estudis de benchmarking
 • Estudis de viabilitat
 • Diagnosis d'organitzacions
 • Descripció i valoració de llocs de treball
 • Estudis de detecció de necessitats formatives
 • Estudis de clima laboral i satisfacció
 • Auditories de gènere
 • Auditories socials
 
Projectes Veure tots els projectes
Necessitats d’Equipaments a l’entorn de la Sagrada Família –Anàlisi i balanç-
Especialitzacions productives al Vallès Oriental: Estratègies i Oportunitats
Diagnosi del context de la ciutat de Sabadell, en el marc de les polítiques públiques de drets civils
Avaluació dels espais Gent 3.0 del Programa de Gent Gran de l’Obra Social “La Caixa”
Ús del mètode d’avaluació del valor del salari per millorar l’ocupabilitat (Lohnwertrmethode)
Anàlisi del context del mercat de treball i orientacions per les polítiques públiques per la inserció laboral dels joves a la província de Barcelona
Estudi de la realitat del teixit productiu de la comarca del Garraf -Cens, caracterització i propostes d’actuació -
Diagnòstic sobre la situació de les dones a les empreses i organitzacions integrades a la XPCAT
Diagnosi del Programa d'Informació i Dinamització als Centres d'Educació Secundària (PIDCES)
Pla Transversal de Nova Ciutadania de Sabadell -Balanç d’actuacions-
Estudi de necessitats formatives i ocupacionals dels barris de Bon Pastor i Baró de Viver
Assistència tècnica per la realització de l’estudi ‘Formació especialitzada en perfils professionals emergents. InfoFormació 2009’
Estudi de prospecció i detecció de necessitats de perfils professionals en relació al projecte de revitalització del Paral•lel (ciutat de Barcelona)
Estudi de perfils professionals derivats dels sectors i subsectors d’Automoció, Aeronàutica i Energies renovables i Tecnologia de la Informació i la Comunicació a la Comarca de l’Anoia
Informes de conjuntura econòmica de les comarques de la Catalunya central
Recull de bones pràctiques locals pel foment de l’esperit emprenedor i la creació d’empreses
Informe sobre el teixit productiu de l'Alt Penedès
Manual de no discriminació a l’empresa. -Mesures per a un enfocament de la diversitat en la gestió dels recursos humans-
Disseny i implementació d’un sistema d’informació i indicadors d’educació en l’àmbit local
Estudi de les oportunitats de treball que pot generar la Llei de Promoció de l’Autonomia personal i Atenció a les persones en situació de dependència a Sabadell
Estudi prospectiu sobre la situació i les necessitats socials dels metges col•legiats i dels seus familiars directes
Anàlisi de les necessitats d’equipaments al Districte de Nou Barris de Barcelona
Estudi de necessitats i orientacions estratègiques per a la formació professional a Mataró
Estudi de la situació i expectatives de la població immigrada d’origen no comunitari a Sabadell
Estudi de viabilitat tècnica per a l’elaboració d’un informe anual sobre el teixit productiu local de la província de Barcelona
Estudi quantitatiu sobre l’estat d’opinió i expectatives dels professionals mèdics i d’infermeria a Catalunya en relació a l’impacte potencial de l’aplicació del marc de Bolonya i d’aprovació de les noves especialitats oficials d’infermeria
Anàlisi sociològica de l’oci nocturn a Catalunya
Observatori de serveis i necessitats de la gent gran a la comarca de l'Alt Penedès
Valoració inicial de la implementació dels Plans educatius d’entorn
 
Convocatòria SOC 2017. Terminis per presentar sol·licituds:

• AODL 31 de juliol
• Planificació estratègica 12 de setembre
• Projectes innovadors i experimentals 25 de setembre


Segueix-nos a Twitter Linkedin i Facebook
 
Actíva Prospect SL
Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola del Vallès
tel. +34 93 582 0177
fax. +34 93 591 2821
activaprospect@activaprospect.cat
Avís legal  - Contactar
Copyright Actíva Prospect, SL