Català  |  Castellano  |  English  
Empresa
Catàleg de Serveis
Àmbits Temàtics
Documents
Clients
Recursos Humans
 
Elaboració de plans; disseny de polítiques; concertació
 

Actíva Prospect ofereix el seu suport a les administracions, agents i empreses en la definició i en la redacció de plans. Els plans contemplen la definició dels objectius, les línies estratègiques, les propostes d'actuacions i la concreció en plans d'acció i plans operatius.

Actíva Prospect ofereix als seus clients l'experiència del seu equip en el disseny i presentació de projectes i la recerca de socis. La presentació de projectes pel seu finançament en el marc de les convocatòries regionals, nacionals i comunitàries requereixen sovint d'un coneixement específic i profund de la normativa i exigències reglamentàries a complir a cada convocatòria. També requereix d'un coneixement profund de les prioritats i orientacions en les polítiques públiques.

La concertació és un dels pilars sobre el que es basa el desenvolupament actual de les polítiques públiques i la intervenció dels diferents agents del territori. D'altra banda, els projectes requereixen de la creació d'aliances (públic-privat-tercer sector) i l'establiment de xarxes sectorials i internacionals. Aquest tipus de processos sovint requereixen d'un acompanyament extern que ajudi a establir l'assumpció de compromisos i la distribució de responsabilitats.

En els últims anys l'administració pública està experimentant canvis en la línia de comunicar eficaçment les polítiques que es porten a terme. Actíva Prospect incorpora aquest aspecte en el disseny de l'assistència tècnica incorporant la comunicació als processos de planificació per tal donar a conèixer, informar del desenvolupament i, en ocasions, convidar a la participació ciutadana.

Actíva Prospect s'ofereix per a la realització dels següents tipus de plans (entre d'altres):


 • Plans estratègics municipals i territorials
 • Plans d'actuació municipals
 • Plans d'equipaments
 • Plans de renovació urbana
 • Plans d'habitatge
 • Plans de promoció econòmica
 • Plans de dinamització i modernització comercial (POEC)
 • Plans de dinamització turística
 • Plans de suport a sectors desestructurats: deslocalització, reindustrialització
 • Plans de suport a sectors emergents: nous filons
 • Plans educatius d'entorn
 • Plans de participació ciutadana
 • Plans de promoció del civisme
 • Plans de ciutadania i immigració
 • Plans per a la gent gran
 • Plans de joventut
 • Plans per la inclusió social
 
Projectes Veure tots els projectes
Estratègia i pla d’acció de LoginCat (Centre de desenvolupament i d’innovació empresarial en Logística) de Polinyà. Pla d'acció 2016-2019
Novetat
Pla de dinamització del sector del metall a l'Anoia
Novetat
Foment de la Formació i el Talent a la Riera de Caldes
Novetat
Diagnosi del sector industrial a l’Alt Penedès i orientacions per la millora de la competitivitat de les empreses
Adaptació de l’oferta formativa a les necessitats de les empreses de la Terra Alta en el nou context de diversificació dels sectors estratègics del territori
Diagnosi socioeconòmica de Vilassar de Mar
Pla Estratègic del Penedès : definició de les estratègies del territori en l’àmbit econòmic
Pla estratègic de desenvolupament econòmic i ocupació del Ter-Brugent
Pla d'Igualtat de la Fundació Privada Hospital Pere Màrtir Colomés
Assistència tècnica per l'elaboració d'un Pla estratègic en l'àmbit del desenvolupament econòmic local i l'ocupació de la Llera del Riu Ter
Elaboració del Pla d’acció: “Vilafranca, terra de vi” i inici de la seva implementació
Pla estratègic de desenvolupament econòmic i ocupació de la Bisbal d’Empordà, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà i Ullastret
“El Moianès, territori d’oportunitats” Pla d’Acció territorial del Moianès (PAT): Estratègia territorial i sectorial
Assistència tècnica en l’elaboració d’un Pla per la qualificació i la formació en el sector de l’hoteleria a L’Hospitalet
Pla Transversal de Drets Civils a Sabadell 2011-15
Programa d'intervenció integral contra la violència masclista
Elaboració del III Pla estratègic de l’Alt Penedès
Projecte socioambiental de l’Anella Verda de Vic - Pla de gestió
Diagnosi de les Necessitats de Serveis a les persones a l’Alt Penedès i Pla Operatiu de Treball en el Territori
Debat de ciutat a La Llagosta. Planificació Estratègica
Pla Estratègic de la Fundació Xamfrà-Sant Miquel
Assistència tècnica per l'elaboració del Pla Estratègic del Bages Sud
Disseny i preparació de la proposta d'un projecte pel MAP per a la dinamització del sector d'atenció a les persones
Actualització de la diagnosi estratègica territorial del Barcelonès Nord i disseny operatiu de nova generació de programes a desenvolupar en el període 2007-13
Elaboració del Pla Director de Participació Ciutadana i el Reglament de Participació Ciutadana de Polinyà
Assistència tècnica per l'elaboració d'un projecte d'àmbit comarcal, acollit a la iniciativa comunitària EQUAL (Projecte IMPAC-TEM Vallès)
Pla d’usos i proposta de gestió d'un equipament per a la gent gran a Sant Pere de Torelló
Pla d’Acció Municipal d’Atenció i Serveis per a la Gent Gran a Sant Cugat del Vallès 2003-2007. Organització, seguiment i eines d’avaluació
 
Convocatòria SOC 2017. Terminis per presentar sol·licituds:

• AODL 31 de juliol
• Planificació estratègica 12 de setembre
• Projectes innovadors i experimentals 25 de setembre


Segueix-nos a Twitter Linkedin i Facebook
 
Actíva Prospect SL
Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola del Vallès
tel. +34 93 582 0177
fax. +34 93 591 2821
activaprospect@activaprospect.cat
Avís legal  - Contactar
Copyright Actíva Prospect, SL