Català  |  Castellano  |  English  
Empresa
Catàleg de Serveis
Àmbits Temàtics
Documents
Clients
Recursos Humans
 
Assistència tècnica i gestió de projectes; disseny d'instruments
 

Actíva Prospect ofereix els serveis d'acompanyament en la implementació i execució de polítiques i programes d'actuació. La tasca de consultoria no finalitza amb el disseny de les mesures a executar dins un pla d'actuacions o l'enumeració d'un conjunt de mesures, sinó que continua amb la implementació de les polítiques i les mesures proposades.

L'acompanyament que s'ofereix contempla la participació en el disseny operatiu de les actuacions, l'elaboració d'eines i guies, la coordinació dels agents implicats, la capacitació del personal tècnic, la justificació, mitjançant informes de seguiment davant les administracions responsables del pla o que financen les actuacions, entre d'altres.

En el context d'implementació d'un projecte sorgeix la necessitat de crear eines i instruments que són productes resultants de les actuacions plantejades. És el cas de les eines per al suport a la presa de decisions, eines per a la gestió integrada de la informació, eines per la capacitació dels tècnics i els beneficiaris (com manuals i guies) i, finalment, el desenvolupament de sistemes d'indicadors, quadres de comandament o bé eines pel benchmarking.

 
Projectes Veure tots els projectes
10 Receptes en línia per millorar la gestió de l’empresa (2a edició)
Novetat
DAET. Dispositiu d'actracció d'empreses a Terrassa
Novetat
Workshop d'Intereclústers a l'Anoia: Automoció, Motocicleta i Esport
Novetat
Prospecció d'empreses i llocs de treball per a persones desocupades a Badia del Vallès
Novetat
Assistència tècnica en l'avaluació de les polítiques actives de la Comunitat de Madrid
Novetat
Estratègia de desenvolupament local Terra Alta- Ribera d'Ebre (Leader)
Novetat
Projecte Singular. 10 Receptes de comercialització en línia per a empreses de Montcada i Reixac
Impuls estratègic al Campus Motor Anoia mitjançant la metodologia Business Case. -Pla de serveis i activitats-
Pla de Prospecció d’empreses de Badia del Vallès
Model d’avaluació de competències professionals per aplicar als programes de foment de l’ocupació
Promoció i dinamització dels Polígons d’Activitat Econòmica de Montcada i Reixac
INCOMIR: Innovació i competitivitat de les empreses de Montcada i Reixac
Prestació de serveis a l'Àrea de promoció econòmica de Montcada i Reixac per la millora de la competitivitat del territori
Projecte de dinamització de PAES del front sud de Terrassa
Pla de viabilitat i de gestió del Centre d'Innovació de la Conca d'Òdena
Anàlisi i orientacions per la reestructuració dels serveis de promoció econòmica de l’Ajuntament de Barberà del Vallès
Assistència tècnica al Centre d'Iniciatives del Barcelonès en l'Àmbit de la Dependència (CIBAD)- 2a edició
Assistència tècnica en l’elaboració del ‘Reglament de prestacions econòmiques de caràcter social’ a diversos ens locals de la província de Barcelona
Disseny i dinamització de tres meses de treball en R+D en els sectors TIC, Logística i Automoció a l’Anoia
Assistència tècnica i assessorament per la gestió de les prestacions econòmiques de caràcter social en l’àmbit local (3 edicions)
Assistència tècnica per a la Definició dels Àmbits Funcionals de Salut Pública - Promoció i Protecció de la Salut i Prevenció de Riscos Laborals
Assistència tècnica per la posada en marxa i dinamització del Pacte per la Promoció Econòmica i l'Ocupació a Castelldefels
Disseny i Formació inicial del Projecte "Jo sí, educació per la integritat"
Model de diagnosi educativa local
Estudi sobre l’organització i condicions de la cobertura d’infermeria en el Sistema de Salut de Catalunya: fase d’enquesta al personal d’infermeria d’hospitals d’aguts, hospitals de salut mental i centres sociosanitaris
Assistència tècnica per a la Definició de l’Àmbit Funcional de Polítiques Socials i d’Igualtat
Grups de discussió sobre pràctiques empresarials de gestió dels RRHH en relació amb riscos psicosocials
Assistència tècnica del Projecte RESSORT de Responsabilitat Social, informe anual d'activitats del 2006 i revisió de materials
Assistència tècnica al projecte de cooperació del Vallès Occidental amb el Departamento de Matagalpa (Nicaragua)
Estudi de perfils professionals i avaluació de competències al Centre Especial de Treball Baix Camp de Reus. (Aplicació al CET de Data Logic).
Assistència tècnica i coordinació del Programa ILO-SER (Iniciatives Locals d’Ocupació i millora de l’ocupabilitat en el sector de serveis a les persones)
Estudi de la relació entre mares i pares i professorat en els centres públics i privats de Sabadell
Anàlisi dels requeriments d'Equipaments en relació a la modificació urbanística del Miniestadi del FCB
 
Convocatòria SOC 2017. Terminis per presentar sol·licituds:

• AODL 31 de juliol
• Planificació estratègica 12 de setembre
• Projectes innovadors i experimentals 25 de setembre


Segueix-nos a Twitter Linkedin i Facebook
 
Actíva Prospect SL
Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola del Vallès
tel. +34 93 582 0177
fax. +34 93 591 2821
activaprospect@activaprospect.cat
Avís legal  - Contactar
Copyright Actíva Prospect, SL