Català  |  Castellano  |  English  
Empresa
Catàleg de Serveis
Àmbits Temàtics
Documents
Clients
Recursos Humans
 
L’empresa i l’activitat econòmica
 

Les principals línies d'actuació d'Actíva Prospect en aquest àmbit han estat dirigides als temes relacionats amb la modernització de l'organització del treball, la responsabilitat social corporativa i l'anàlisi de les necessitats de serveis empresarials del teixit productiu local. Altres línies d'actuació han estat situades a cavall entre els àmbits de territori i empresa, sobretot els que fan referència a l'anàlisi dels factors de competitivitat territorial o els informes de conjuntura econòmica. (veure projectes en l'àmbit de Territori)

Les actuacions principals es poden classificar en les següents temàtiques:

Emprenedors, teixit empresarial i empreses locals

 • Esperit emprenedor i captació d'iniciatives empresarials
 • Creació, posada en marxa i consolidació d'empreses de recent creació
 • Suport al teixit empresarial existent
 • Serveis empresarials avançats
 • Promoció de les empreses locals

Transferència tecnològica, innovació, competitivitat empresarial i qualitat del treball

 • Transferència tecnològica i foment de la innovació
 • Modernització de l'organització del treball
 • Conciliació vida personal i laboral
 • Suport i dinamització dels sectors productius
 • Responsabilitat social
 • Societat de la informació
Activa Prospect i el sector d'atenció a les persones


El desenvolupament actual d'aquest sector constitueix una resposta als canvis demogràfics que s'estan produint en la majoria de països europeus i més concretament a Catalunya, així com a la creixent i necessària incorporació de les dones al mercat laboral. Els serveis que es relacionen amb aquest sector són l'atenció a persones d'edat avançada, l'atenció a la infància, l'atenció a adolescents, a persones amb discapacitats, malalts crònics, malalts mentals, i persones en risc d'exclusió social.

La intermediació d'aquest tipus de serveis està sent en l'actualitat un tema de preocupació de les administracions locals. Actíva Prospect ha treballat principalment al voltant dels següents eixos: la promoció de disponibilitat d'informació sobre l'oferta, l'accessibilitat als serveis a tots els ciutadans, l'impuls a iniciatives empresarials del sector, la concertació del sector i la provisió d'un ventall de serveis que s'adeqüin a les necessitats de la població.

 
Projectes Veure tots els projectes
10 Receptes en línia per millorar la gestió de l’empresa (2a edició)
Novetat
Estratègia i pla d’acció de LoginCat (Centre de desenvolupament i d’innovació empresarial en Logística) de Polinyà. Pla d'acció 2016-2019
Novetat
Pla de dinamització del sector del metall a l'Anoia
Novetat
Projecte Singular. 10 Receptes de comercialització en línia per a empreses de Montcada i Reixac
Impuls estratègic al Campus Motor Anoia mitjançant la metodologia Business Case. -Pla de serveis i activitats-
INCOMIR: Innovació i competitivitat de les empreses de Montcada i Reixac
Prestació de serveis a l'Àrea de promoció econòmica de Montcada i Reixac per la millora de la competitivitat del territori
Pla de viabilitat i de gestió del Centre d'Innovació de la Conca d'Òdena
Anàlisi i orientacions per la reestructuració dels serveis de promoció econòmica de l’Ajuntament de Barberà del Vallès
Diagnòstic sobre la situació de les dones a les empreses i organitzacions integrades a la XPCAT
Recull de bones pràctiques locals pel foment de l’esperit emprenedor i la creació d’empreses
Manual de no discriminació a l’empresa. -Mesures per a un enfocament de la diversitat en la gestió dels recursos humans-
Pla Estratègic de la Fundació Xamfrà-Sant Miquel
Assistència tècnica del Projecte RESSORT de Responsabilitat Social, informe anual d'activitats del 2006 i revisió de materials
Disseny i preparació de la proposta d'un projecte pel MAP per a la dinamització del sector d'atenció a les persones
Explotació estadística de l’enquesta de necessitats de serveis empresarials a L'Hospitalet de Llobregat
Assistència tècnica per l'elaboració d'un projecte d'àmbit comarcal, acollit a la iniciativa comunitària EQUAL (Projecte IMPAC-TEM Vallès)
Diagnosi organitzativa i orientacions estratègiques de la Federació de Municipis de Catalunya
 
Convocatòria SOC 2017. Terminis per presentar sol·licituds:

• AODL 31 de juliol
• Planificació estratègica 12 de setembre
• Projectes innovadors i experimentals 25 de setembre


Segueix-nos a Twitter Linkedin i Facebook
 
Actíva Prospect SL
Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola del Vallès
tel. +34 93 582 0177
fax. +34 93 591 2821
activaprospect@activaprospect.cat
Avís legal  - Contactar
Copyright Actíva Prospect, SL