Català  |  Castellano  |  English  
Empresa
Catàleg de Serveis
Àmbits Temàtics
Documents
Clients
Recursos Humans
 
El treball i l'ocupació
 

Des del seu inici Actíva Prospect ha focalitzat en l'àmbit del treball i l'ocupació un dels seus eixos principals d'actuació. Durant aquest temps Actíva Prospect ha treballat per la reducció de les desigualtats en l'accés al mercat laboral, a través de l'assistència tècnica a programes de millora de l'ocupabilitat de les dones, l'assessorament en les polítiques d'igualtat d'oportunitats, la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitats i de la població estrangera.
Les actuacions principals es poden classificar en les següents temàtiques:

Treball

  • L'atur i la inactivitat
  • Desequilibris entre la demanda i l'oferta de treball
  • Promoció i dinamització de l'ocupació en sectors emergents
  • Igualtat d'oportunitats
  • Relacions laborals

Ocupació

  • Motivació, orientació i recerca de feina
  • Transició escola treball
  • Intermediació laboral
  • Suport a la integració social
  • Contractacions per facilitar la inserció
Activa Prospect i la integració sociolaboral


Actíva Prospect ha treballat en diversos projectes d'inserció sociolaboral de col·lectius socials que tenen dificultats especials en el mercat de treball en base a una estratègia modular que treballa en profunditat la millora de l'ocupabilitat de persones en situació d'atur; a través de la formació, la creació d'itineraris d'inserció, l'orientació i la motivació.  A més, desenvolupa en els seus dissenys d'inserció sociolaboral una perspectiva singular i no homogeneïtzadora, de manera que es fa una anàlisi dels factors personals i socials que afavoreixen o dificulten l'ocupabilitat permetent entendre millor les diferents situacions en que es troben les persones en situació d'atur o inactivitat i poder oferir-los un assessorament i acompanyament més adequat a les seves necessitats i expectatives. Aquesta visió és d'especial rellevància quan es tracta del col·lectiu de dones amb condicionants personals i socials molt importants i on cal abordar la perspectiva de gènere. En aquest sentit, Actíva Prospect ha elaborat instruments de suport a la diagnosi individual i per l'elaboració de propostes d'itineraris.

 
Projectes Veure tots els projectes
Prospecció d'empreses i llocs de treball per a persones desocupades a Badia del Vallès
Novetat
Assistència tècnica en l'avaluació de les polítiques actives de la Comunitat de Madrid
Novetat
Pla de Prospecció d’empreses de Badia del Vallès
Model d’avaluació de competències professionals per aplicar als programes de foment de l’ocupació
Ús del mètode d’avaluació del valor del salari per millorar l’ocupabilitat (Lohnwertrmethode)
Anàlisi del context del mercat de treball i orientacions per les polítiques públiques per la inserció laboral dels joves a la província de Barcelona
Assistència tècnica per a la Definició dels Àmbits Funcionals de Salut Pública - Promoció i Protecció de la Salut i Prevenció de Riscos Laborals
Curs d'especialització per a tècnics de les UPD de CCOO: “Fonts d'informació, indicadors i tècniques quantitatives per l'anàlisi del desenvolupament local”.
Assistència tècnica per la posada en marxa i dinamització del Pacte per la Promoció Econòmica i l'Ocupació a Castelldefels
Estudi sobre l’organització i condicions de la cobertura d’infermeria en el Sistema de Salut de Catalunya: fase d’enquesta al personal d’infermeria d’hospitals d’aguts, hospitals de salut mental i centres sociosanitaris
Grups de discussió sobre pràctiques empresarials de gestió dels RRHH en relació amb riscos psicosocials
Explotació estadística de l’enquesta de polítiques d’igualtat d’oportunitats a les empreses a L'Hospitalet de Llobregat
Mobility and Transfer. Transnational Exchange for the Promotion of Transfer and Vocational Mobility. Country-specific approaches for the promotion of mobility and transfer. The case of Spain
Assistència tècnica i coordinació del Programa ILO-SER (Iniciatives Locals d’Ocupació i millora de l’ocupabilitat en el sector de serveis a les persones)
 
Convocatòria SOC 2017. Terminis per presentar sol·licituds:

• AODL 31 de juliol
• Planificació estratègica 12 de setembre
• Projectes innovadors i experimentals 25 de setembre


Segueix-nos a Twitter Linkedin i Facebook
 
Actíva Prospect SL
Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola del Vallès
tel. +34 93 582 0177
fax. +34 93 591 2821
activaprospect@activaprospect.cat
Avís legal  - Contactar
Copyright Actíva Prospect, SL