Català  |  Castellano  |  English  
Empresa
Catàleg de Serveis
Àmbits Temàtics
Documents
Clients
Recursos Humans
 
L’educació i la qualificació professional
 

Les principals línies d'actuació en aquest àmbit han estat la identificació de necessitats empresarials de formació professional i la planificació de l'oferta, l'avaluació de plans educatius d'entorn, la diagnosi educativa d'un municipi, l'anàlisi dels efectes del procés de convergència dels estudis universitaris i la creació de l'Espai Europeu d'Educació Superior (Bolònia) i, més concretament, l'avaluació per competències i la descripció de perfils professionals.
Les actuacions principals es poden classificar en les següents temàtiques:

Educació

  • Planificació educativa
  • Plans educatius d'entorn
  • Escolarització obligatòria
  • Diagnosis educatives per l'èxit escolar
  • La planificació d'equipaments socioeducatius

Capacitació professional

  • Perfils professionals, qualificacions i competències
  • Formació professional
  • Formació i treball
Activa Prospect i la gestió de competències de grups amb especials dificultats per a la inserció sociolaboral

Actíva Prospect ha desenvolupat metodologies pròpies per abordar l'enfocament més actual de l'avaluació dels treballadors i treballadores basat en paràmetres observables, mesurables i transferibles, a partir de les competències (i no a partir de la titulació acadèmica i del currículum) de col·lectius amb especials dificultats d'inserció, com són les persones amb discapacitats intel·lectuals i físiques (o amb capacitat intel·lectual límit), persones amb malalties mentals i dones sense experiència laboral anterior.

Ha treballat, en diversos projectes, la identificació de les competències professionals que requereixen els diferents perfils professionals (sovint relacionades amb competències molt bàsiques com les actitudinals, cognitives, manipulatives i procedimentals) i, d'altra banda, ha elaborat eines de suport a l'avaluació i gestió de competències - dirigides als tècnics de RRHH - que permeten identificar el lloc de treball més adequat a les competències individuals (sovint amb limitacions) d'aquest grup específic de treballadors i treballadores.

 
Projectes Veure tots els projectes
Creació d’entorns plurals innovadors. Consolidació d’un espai de reflexió público-privat en el sector de l’hostaleria a l’Hospitalet.
Novetat
Foment de la Formació i el Talent a la Riera de Caldes
Novetat
Jornada sobre la Formació en l'àmbit del motor i la competició
Novetat
Adaptació de l’oferta formativa a les necessitats de les empreses de la Terra Alta en el nou context de diversificació dels sectors estratègics del territori
Assistència tècnica en l’elaboració d’un Pla per la qualificació i la formació en el sector de l’hoteleria a L’Hospitalet
Disseny i dinamització de tres meses de treball en R+D en els sectors TIC, Logística i Automoció a l’Anoia
Estudi de necessitats formatives i ocupacionals dels barris de Bon Pastor i Baró de Viver
Assistència tècnica per la realització de l’estudi ‘Formació especialitzada en perfils professionals emergents. InfoFormació 2009’
Estudi de prospecció i detecció de necessitats de perfils professionals en relació al projecte de revitalització del Paral•lel (ciutat de Barcelona)
Model de diagnosi educativa local
Disseny i Dinamització d’unes Jornades de Debat intern a l‘IMEB
Curs introductori de capacitació per a l’elaboració d’informes socioeconòmics
Disseny i implementació d’un sistema d’informació i indicadors d’educació en l’àmbit local
Assistència tècnica per a la Definició de l’Àmbit Funcional de Polítiques Socials i d’Igualtat
Estudi de necessitats i orientacions estratègiques per a la formació professional a Mataró
Estudi quantitatiu sobre l’estat d’opinió i expectatives dels professionals mèdics i d’infermeria a Catalunya en relació a l’impacte potencial de l’aplicació del marc de Bolonya i d’aprovació de les noves especialitats oficials d’infermeria
Valoració inicial de la implementació dels Plans educatius d’entorn
Estudi de perfils professionals i avaluació de competències al Centre Especial de Treball Baix Camp de Reus. (Aplicació al CET de Data Logic).
Estudi de la relació entre mares i pares i professorat en els centres públics i privats de Sabadell
Curs de tècniques quantitatives per a consultors
 
Convocatòria SOC 2017. Terminis per presentar sol·licituds:

• AODL 31 de juliol
• Planificació estratègica 12 de setembre
• Projectes innovadors i experimentals 25 de setembre


Segueix-nos a Twitter Linkedin i Facebook
 
Actíva Prospect SL
Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola del Vallès
tel. +34 93 582 0177
fax. +34 93 591 2821
activaprospect@activaprospect.cat
Avís legal  - Contactar
Copyright Actíva Prospect, SL