Català  |  Castellano  |  English  
Empresa
Catàleg de Serveis
Àmbits Temàtics
Documents
Clients
Recursos Humans
 
El territori
 

Les principals línies d'actuació d'Actíva Prospect han estat l'assistència tècnica en processos de planificació estratègica territorial, les intervencions per a la revalorització de zones urbanes que requereixen d'especial atenció, l'anàlisi econòmica i dels factors de competitivitat dels territoris i els estudis previs al planejament urbanístic relacionats amb la dotació d'equipaments.
Les actuacions principals es poden classificar en les següents temàtiques:

Economia

  • Informes de conjuntura econòmica

Infraestructures i serveis

  • Transport i mobilitat
  • Serveis i recursos públics
  • Dinamització i creació de pols d'activitat econòmica: polígons, centres direccionals, etc.

Planificació estratègica

  • Elaboració de Plans estratègics
  • Assistència tècnica per a la implementació de Plans estratègics
  • Avaluació de Plans estratègics

Medi natural i urbà

  • Revalorització dels espais i promoció social i econòmica
  • Estudis previs al planejament urbanístic
  • Desenvolupament sostenible, preservació mediambiental
Activa Prospect i la revalorització de zones urbanes

En aquest camp Actíva Prospect ha treballat en diversos projectes en base a un enfocament metodològic propi que aborda de forma modular l'anàlisi i estudi dels diferents aspectes que incideixen en la configuració  d'un territori.

Així, Actíva Prospect planteja una aproximació disciplinar multisectorial com a base d'una planificació operativa de l'espai a llarg termini per tal d'aprofitar el potencial socioeconòmic de les àrees urbanes.

Els projectes desenvolupats en aquest marc parteixen sovint d'àrees urbanes deprimides que presenten situacions d'exclusió social. L'enfocament es basa en un examen de la interacció entre l'entorn físic, social i econòmic i pretén estimular i promoure la cohesió i la qualitat de vida a les ciutats amb una aproximació integral d'aquests tres eixos.

En aquesta línia, Actíva Prospect ha treballat últimament en projectes englobats en plans de millora de barris que han estat aprovats en els últims anys, com és el cas del ‘Pla de Barris del Riu Ripoll' a la ciutat de Sabadell, per exemple.

Activa Prospect i la competitivitat territorial

En la línia de dotar al territori i elements de debat i de seguiment de la situació socioeconòmica, l'Associació d'Empresaris del Penedès-Garraf (adEg) encarrega a Actíva Prospect, des del 2005, l'elaboració de dos informes; un de caràcter trimestral que analitza la conjuntura econòmica i un altre amb caràcter anual que analitza la competitivitat en cadascuna de les tres comarques.

Aquests instruments d'anàlisi socioeconòmica neixen amb la vocació de suscitar cert grau de debat al voltant dels temes econòmics que permetin, en definitiva, definir i establir les prioritats en matèria de política econòmica i concretar plans i programes de suport al desenvolupament econòmic i social de les comarques.

Per tal d'analitzar la competitivitat de les tres comarques s'ha elaborat un índex sintètic de competitivitat territorial que analitza totes les comarques catalanes i n'estableix una ordenació comarcal (o rànquing). Aquest rànquing s'opera a partir d'una definició de competitivitat que analitza diferents factors que s'aproximen mitjançant indicadors (construïts a partir de les fonts estadístiques oficials). El disseny s'ha concebut en la seva formulació com un instrument clar, transparent i simple, que no sigui emprat exclusivament per acadèmics i analistes econòmics locals, sinó que també l'utilitzin els polítics i planificadors. L'objectiu final de l'índex és el de servir d'estímul per a la millora en tots els àmbits que el conformen i, per tant, que es produeixin majors progressos en aquestos. Els índexs i els indicadors permeten fer un seguiment de l'evolució de la situació econòmica i identificar els resultats i el grau d'assoliment de les polítiques econòmiques.

Poc a poc aquesta publicació s'ha anat consolidant com un referent en l'anàlisi de la competitivitat comarcal catalana; com a instrument útil per a la definició d'estratègies de desenvolupament i pel foment del debat intra i intercomarcal sobre la competitivitat territorial.

 
Projectes Veure tots els projectes
Elaboració d'un índex de competitivitat territorial i d'un informe trimestral de conjuntura econòmica del Penedès - Garraf
DAET. Dispositiu d'actracció d'empreses a Terrassa
Novetat
Curs ‘Fonts i mètodes d’anàlisi socioeconòmica del desenvolupament econòmic local’. 2a edició.
Workshop d'Intereclústers a l'Anoia: Automoció, Motocicleta i Esport
Novetat
Estratègia de desenvolupament local Terra Alta- Ribera d'Ebre (Leader)
Novetat
Observatori Econòmic de la Garrotxa
Diagnosi del sector industrial a l’Alt Penedès i orientacions per la millora de la competitivitat de les empreses
Seguiment i avaluació del projecte “Vilafranca Terra de Vi”
Necessitats d’Equipaments a l’entorn de la Sagrada Família –Anàlisi i balanç-
Diagnosi socioeconòmica de Vilassar de Mar
Seguiment del Pla d’Acció Territorial del Moianès a través dels indicadors clau
Pla Estratègic del Penedès : definició de les estratègies del territori en l’àmbit econòmic
La competitivitat de les comarques de la demarcació de Barcelona, a exàmen. Utilització del model adEg i anàlisi dels resultats pel període 2004-2013
Espais de reflexió entre el sector públic i privat de La Bisbal d’Empordà, Forallac, Cruïlles, Monells i St. Sadurní de l’Heura, Corçà, Ullastret
Especialitzacions productives al Vallès Oriental: Estratègies i Oportunitats
Promoció i dinamització dels Polígons d’Activitat Econòmica de Montcada i Reixac
Pla estratègic de desenvolupament econòmic i ocupació del Ter-Brugent
Els sistemes d’innovació comarcals a la província de Barcelona. Elaboració d’un índex sintètic a nivell comarcal. Conceptualització, disseny i resultats pel període 2009-2012
Assistència tècnica per l'elaboració d'un Pla estratègic en l'àmbit del desenvolupament econòmic local i l'ocupació de la Llera del Riu Ter
Elaboració del Pla d’acció: “Vilafranca, terra de vi” i inici de la seva implementació
Projecte de dinamització de PAES del front sud de Terrassa
Pla estratègic de desenvolupament econòmic i ocupació de la Bisbal d’Empordà, Forallac, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Corçà i Ullastret
“El Moianès, territori d’oportunitats” Pla d’Acció territorial del Moianès (PAT): Estratègia territorial i sectorial
Disseny metodològic per al seguiment i l’avaluació participativa del Pla estratègic de la Llagosta
Avaluació final externa del projecte “EUMED Cities – EuroMed Cities Network on good local governance-”
Mesurant la capacitat d’innovar de les comarques catalanes. Elaboració d’un índex sintètic a nivell comarcal. Conceptualització, disseny i resultats pel Baix Llobregat
Estudi de la realitat del teixit productiu de la comarca del Garraf -Cens, caracterització i propostes d’actuació -
Curs introductori de capacitació en l'elaboració d'informes socioeconòmics
Projecte Intercanvi d’experiències Anoia Activa
Elaboració del III Pla estratègic de l’Alt Penedès
Projecte socioambiental de l’Anella Verda de Vic - Pla de gestió
Curs introductori de capacitació per a tècnics municipals en l'elaboració d'informes socioeconòmics (2a. Edició)
Informes de conjuntura econòmica de les comarques de la Catalunya central
Informe sobre el teixit productiu de l'Alt Penedès
Debat de ciutat a La Llagosta. Planificació Estratègica
Curs introductori de capacitació per a tècnics municipals en l’elaboració d’informes socioeconòmics
Anàlisi de les necessitats d’equipaments al Districte de Nou Barris de Barcelona
Estudi de viabilitat tècnica per a l’elaboració d’un informe anual sobre el teixit productiu local de la província de Barcelona
Assistència tècnica per l'elaboració del Pla Estratègic del Bages Sud
Disseny i desenvolupament del programa de participació ciutadana en procés de formulació del POUM de Ponts
Disseny i desenvolupament del programa de participació ciutadana en procés de formulació del POUM de Puig reig
Actualització de la diagnosi estratègica territorial del Barcelonès Nord i disseny operatiu de nova generació de programes a desenvolupar en el període 2007-13
Assistència tècnica al projecte de cooperació del Vallès Occidental amb el Departamento de Matagalpa (Nicaragua)
Curs de formació en planificació estratègica per a tècnics municipals
Anàlisi dels requeriments d'Equipaments en relació a la modificació urbanística del Miniestadi del FCB
 
Convocatòria SOC 2017. Terminis per presentar sol·licituds:

• AODL 31 de juliol
• Planificació estratègica 12 de setembre
• Projectes innovadors i experimentals 25 de setembre


Segueix-nos a Twitter Linkedin i Facebook
 
Actíva Prospect SL
Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola del Vallès
tel. +34 93 582 0177
fax. +34 93 591 2821
activaprospect@activaprospect.cat
Avís legal  - Contactar
Copyright Actíva Prospect, SL