skip to Main Content
Mapes formatius i plans locals per l’impuls de la formació i la qualificació
Treballem en l’anàlisi de les necessitats de qualificació i formació del sector empresarial i  l’encaix…
Conducció de sessions de team building – Empreses
Conducció d’una sessió de treball amb l’equip FS3 PROCESOS Y SISTEMAS DESARROLLO DEL PRODUCTO de…
COOP’ART, projecte de cooperació transfronterera POCTEFA (Programa INTERREG V-A Espanya-França-Andorra)
En el 2016 vàrem començar a pensar i dissenyar el que és avui el projecte…
Anàlisi, balanç i propostes de les necessitats d’equipaments
Donem suport als municipis en la planificació d’equipaments, partint d’una anàlisi i un balanç de…
Plans locals per a la població amb discapacitat o diversitat funcional
Hem treballat amb la Diputació de Barcelona per donar suport a ajuntaments a l’hora de…
Sistema d’indicadors de les activitats que realitzen els EspaiCaixa
L’any 2015 vàrem dissenyar i implementar un sistema d’indicadors per avaluar el funcionament i les…
Plans d’acció per a la dinamització dels polígons d’activitat econòmica
Plantegem el desenvolupament d’un pla per millorar la competitivitat dels polígons d’activitat econòmica, a fi…
Plans estratègics de desenvolupament econòmic i ocupació
Definir un pla estratègic de desenvolupament local permet emmarcar les estratègies, accions i calendari per…
Índex FEGP de competitivitat territorial
Elaborem un informe de caràcter anual que permet analitzar en termes comparatius els factors territorials…
Informe de conjuntura de Sabadell i l’àmbit de la conca del Ripoll i la riera de Caldes
L’informe presenta una bateria d’Indicadors de seguiment i anàlisi de l’activitat socioeconòmica i empresarial dels…
10 receptes en línia per millorar la gestió de l’empresa
L'oficina al núvol o el cloud computing, les enquestes i formularis en línia, la sincronització…
Back To Top