skip to Main Content
planificacion urbana

L’any 2015 vàrem dissenyar i implementar un sistema d’indicadors per avaluar el funcionament i les activitats programades en seixanta EspaiCaixa de la Fundació “La Caixa”. Des de llavors, apliquem anualment aquest sistema que ens permet avaluar els resultats assolits a cada centre i com n’estan d’aliniats amb la missió i els objectius que promou la mateixa Fundació.

Back To Top