skip to Main Content
ACTÍVA PROSPECT

Oferim serveis de consultoria i assistència tècnica per al disseny i la implementació de polítiques i projectes en l’àmbit econòmic i social per a organitzacions dels sectors públic i privat.

Impliquem als agents, empreses i la ciutadania en el desenvolupament territorial, el foment de l’ocupació i la millora del benestar de les persones, mitjançant la definició i activació de projectes o plans.

Serveis
Diagnosi
Visió i estratègia
Planificació i concertació
Gestió de projectes i serveis
Avaluació i seguiment
Difusió socioeconòmica
Formació a mida
Back To Top