Skip to content

Cartera de projectes d’Actíva Prospect. Des Gestió de Projectes per al Desenvolupament Local i Estratègia i Competitivitat Territorial, com Programes d’inserció sociolaboral, Diagnosi de necessitats formatives i avaluació de polítiques públiques. Gràcies al nostre equip multidisciplinari de dilatada experiència donem el millor servei de qualitat adaptada a cada situació.

Avaluació del Programa Eurodissea

L’ESSÈNCIA DEL PROJECTE Aquest projecte s’ha dirigit a realitzar una avaluació de disseny del programa…

Índexs Sintètics

Els Índexs Sintètics són models d’anàlisi de problemes complexos construïts a partir de l’agrupació d’indicadors…

Servei de coordinació i dinamització del procés participatiu Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la Integritat

L’ESSÈNCIA DEL PROJECTE Suport en la definició metodològica de les sessions i dinamització del procés…

Seguiment i avaluació de la implementació del Pla Transversal de Nova Ciutadania i Drets Civils de Sabadell

L'ESSÈNCIA DEL PROJECTE És un Pla que integra totes les actuacions que s'impulsen en l'àmbit…

Disseny i implementació d’un sistema d’indicadors per a la Fundació bancària “la Caixa”

L'ESSÈNCIA DEL PROJECTE El projecte s'ha fonamentat en tres eixos de treball. En primer lloc,…

Mapa dinàmic d’equipaments i serveis de la ciutat de Barcelona

L’ESSÈNCIA DEL PROJECTE L’Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència i de la Gerència…

Pla d’Equipaments de Rubí

L’ESSÈNCIA DEL PROJECTE Realització de l’inventari i balanç de la dotació actual d’equipaments de la…

Assistència tècnica al projecte “Jo sí, educació per la Integritat”

L'ESSÈNCIA DEL PROJECTE La finalitat del projecte “Jo sí; educació per la integritat” de l'Oficina…

Diagnosi del Programa d’Informació i Dinamització als Centres d’Educació Secundària (PIDCES)

L'ESSÈNCIA DEL PROJECTE Els PIDCES són serveis d'informació i dinamització juvenil que s'instal·len als instituts…

Estudi de necessitats i orientacions estratègiques per a la formació professional a Mataró

L’ESSÈNCIA DEL PROJECTE L’estudi es planteja com un instrument de diagnosi de la Taula de…

Assistència tècnica en la dinamització de la Mesa de Formació pel treball del Vallès Occidental

L’ESSÈNCIA DEL PROJECTE Posada en marxa de la “Mesa de la formació pel treball del…

Pla estratègic de formació del Baix Empordà

L’ESSÈNCIA DEL PROJECTE La diagnosi estratègica encarregada pel Consell Comarcal del Baix Empordà i realitzada…

Back To Top