skip to Main Content

Des d’un enfocament metodològic propi, s’aborda l’anàlisi de les necessitats d’un territori per una adequada planificació urbana. A partir d’una diagnosi i una formulació propositiva, identifiquem la trama d’equipaments i com encaixa amb les necessitats de la població resident actual i futura.

Per aquest anàlisi, contrastem la dotació actual d’equipaments amb les necessitats de la població, observem les característiques sociodemogràfiques, els estàndards i criteris de planificació d’equipaments  i les necessitats que se’n deriven.

D’altra banda, precisament la ciutadania és un actor clau del seu entorn urbà, i la seva participació en la detecció de necessitats i implicació en la formulació de propostes de millora, serà motor per incorporar en la planificació els canvis i les transformacions que es produeixen en els usos dels equipaments.

Donem solució mitjançant:

  • Inventari i mapa d’equipaments d’un territori (barri, districte o ciutat)
  • Anàlisi de les necessitats i propostes de nous equipaments
  • Plans directors i plans dusos dequipaments

PROJECTES SIMILARS

NOTÍCIES RELACIONADES

SEGON WORKSHOP COOP’ART

El passat 3 i 4 d’octubre va tenir…

Informe Conjuntura Sabadell Ripoll Caldes

Informe de conjuntura econòmica de la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes, 2017

Ja es disposa de l’informe de conjuntura econòmica…

Comerços I Indústries De Montcada I Reixac

Es constitueix oficialment el grup de compra agregada d’energia pels comerços i indústries de Montcada i Reixac

Dins d'un mercat totalment alliberat, aconseguir electricitat i…

Back To Top