Skip to content

Des d’un enfocament metodològic propi, s’aborda l’anàlisi de les necessitats d’un territori per una adequada planificació urbana. A partir d’una diagnosi i una formulació propositiva, identifiquem la trama d’equipaments i com encaixa amb les necessitats de la població resident actual i futura.

Per aquest anàlisi, contrastem la dotació actual d’equipaments amb les necessitats de la població, observem les característiques sociodemogràfiques, els estàndards i criteris de planificació d’equipaments  i les necessitats que se’n deriven.

D’altra banda, precisament la ciutadania és un actor clau del seu entorn urbà, i la seva participació en la detecció de necessitats i implicació en la formulació de propostes de millora, serà motor per incorporar en la planificació els canvis i les transformacions que es produeixen en els usos dels equipaments.

Donem solució mitjançant:

  • Inventari i mapa d’equipaments d’un territori (barri, districte o ciutat)
  • Anàlisi de les necessitats i propostes de nous equipaments
  • Plans directors i plans dusos dequipaments

PROJECTES SIMILARS

NOTÍCIES RELACIONADES

Back To Top