skip to Main Content

1. Introducció

En compliment de l’establert pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), ACTÍVA PROSPECT Research & Solutions, S.L. (d’ara endavant ACTÍVA PROSPECT), informa als Usuaris, que ha procedit a crear una pàgina a les Xarxes Socials Twitter, Slideshare, Linkedin, Google +, You Tube i Facebook amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

ACTÍVA PROSPECT Research & Solutions, S.L.
B62799069
Centre d’Empreses de Noves  Tecnologies del Parc Tecnològic del Vallès Cerdanyola del Vallès  , 08290 Barcelona
activaprospect@activaprospect.cat
www.activaprospect.cat

L’Usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per ACTÍVA PROSPECT, mostrant així interès en la informació que es publicite a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades en el seu perfil. L’Usuari pot accedir a tot moment a les Polítiques de Privadesa de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privadesa. ACTÍVA PROSPECT té accés i tracta aquella informació pública de l’Usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només són utilitzats dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporats a cap fitxer. En relació als drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com a la retirada del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dels quals l’Usuari disposa i que poden ser exercitats davant ACTÍVA PROSPECT, d’acord amb la LOPD, ha de tenir en compte els següents matisos:

  • Accés: Vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels Usuaris.
  • Rectificació: Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control d’ACTÍVA PROSPECT, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina. Normalment, aquest dret haurà d’exercir-ho davant la Xarxa Social.
  • Cancel·lació i/o Oposició: Com en el cas anterior, només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control d’ACTÍVA PROSPECT, per exemple, deixar d’estar unit al perfil.
  • Limitació: Com en el cas anterior vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels usuaris.
  • Portabilitat: Com en el cas anterior, només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control d’ACTÍVA PROSPECT, per exemple, deixar d’estar unit al perfil.

ACTÍVA PROSPECT realitzarà les següents actuacions:

  • Accés a la informació pública del perfil.
  • Publicació en el perfil de l’Usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina d’ACTÍVA PROSPECT.
  • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
  • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’Usuari.

L’Usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per a això haurà d’accedir a la seva configuració de privadesa.

2. Publicacions

L’Usuari, una vegada unit a la pàgina d’ACTÍVA PROSPECT, podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’Usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decoro, ni que infringeixin, violin o conculquin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, ACTÍVA PROSPECT es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’Usuari. ACTÍVA PROSPECT no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un Usuari. L’Usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres Usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privadesa. Les imatges que puguin publicar-se a la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part d’ACTÍVA PROSPECT, però si que romandran a la Xarxa Social.

3. Concursos i promocions

ACTÍVA PROSPECT es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l’Usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d’ells, quan s’utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en la mateixa, complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable. La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de manera algun, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

4. Publicitat

ACTÍVA PROSPECT utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre complint amb les exigències legals de la normativa vigent en matèria de protecció de dades i de la LSSI-CE. No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres Usuaris la pàgina d’ACTÍVA PROSPECT perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat. A continuació, detallem l’enllaç a la política de privadesa de les Xarxes Socials:

 

Back To Top