Skip to content

Els territoris busquen noves formes d’organitzar-se per optimitzar recursos, reforçant i potenciant les qualitats de que disposen, connectant els agents i promovent l’estímul per al creixement econòmic i la millora de la qualitat de vida dels seus habitants.

Les principals línies d’actuació en aquest àmbit són la definició estratègica territorial i la seva planificació, monitorització de l’evolució de l’economia, la competitivitat i la innovació dels territoris i l’oferta de serveis empresarials avançats que milloren la competitivitat regional e innovació empresarial.

Donem solució al Desenvolupament Local mitjançant:

 • Estratègies territorials:
  elaboració de Plans estratègics i Plans de desenvolupament local per definir els objectius i el desplegament d’accions futures en l’impuls del territori.
 • Informació socioeconòmica:
  elaboració d’informes de conjuntura, d’informes d’anàlisi dels factors de competitivitat territorial, rànquings territorials, i altres productes d’observatori.
 • Anàlisi de la competitivitat i innovació:
  anàlisi de factors territorials i d’externalitats, dispositius d’atracció d’inversions, transferència tecnològica i foment de la innovació empresarial.
 • Suport i dinamització d’empreses i sectors productius:
  suport al teixit empresarial existent, a les empreses locals o captació de noves iniciatives empresarials. Treball sobre l’esperit emprenedor i creació, posada en marxa i consolidació d’empreses de recent creació.
 • Dotació de serveis empresarials avançats: prospecció de necessitats empresarials en relació als serveis avançats; foment de la cooperació empresarial en relació a l’adquisició de recursos (energia, aigua, etc.), al creixement empresarial, a la Responsabilitat Social Corporativa; foment de dinàmiques de cohesió d’equip i elaboració de plans anuals de treball.
 • Accions en polígons d’activitat econòmica: elaboració de censos d’empreses de polígons, projectes de millora en la gestió de polígons, concertació d’agents que intervenen.

PROJECTES SIMILARS

NOTÍCIES RELACIONADES

El SOC posa en marxa un Pla d’ajuts directes per a la reactivació socioeconòmica de Catalunya en l’àmbit del treball

El SOC aprova el Pla de mesures urgents…

L’impacte econòmic del covid-19 es concentra a les comarques pirinenques i litorals

La pèrdua de més de 100.000 llocs de…

Publicat el darrer Informe de Conjuntura de l’àmbit CRiRC

Tot i el repunt registrat a finals d’any,…

El 46è Informe Conjuntura Econòmica del Gran Penedès referent al 2n semestre del 2019 ja es troba disponible al web de la FEGP

Ja es troba disponible el darrer Informe de…

SEGON WORKSHOP COOP’ART

El passat 3 i 4 d’octubre va tenir…

Refredament en el creixement econòmic de l’àmbit de Sabadell, la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes (CRiRC) en els primers sis mesos de 2019

L’economia de la CRiRC i de Sabadell frena…

Disponible l’Informe de Conjuntura Econòmica del 1r semestre del 2019 per a les comarques del Gran Penedès

Divendres 20 de setembre es va presentar el…

Competitividad Territorial

15 anys analitzant la competitivitat de les comarques catalanes

15a edició de l'índex de competitivitat comarcal, on s'analitzen les externalitats que presenten les comarques per a competir en el mercat global
Informe De Coyuntura Económica

Ja està disponible l’últim Informe de Conjuntura Econòmica de Sabadell i l’àmbit de la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes (CRiRC) pel darrer semestre del 2018

Últim Informe de Conjuntura Econòmica de Sabadell i l’àmbit de la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes (CRiRC) pel darrer semestre del 2018
Gestion De Proyectos

Publicat el darrer Informe FEGP de Conjuntura Econòmica del 2n semestre del 2018

Dimarts 12 de març es va presentar el…

Back To Top