Skip to content

El sistema integral centrat en la persona és potser el model d’intervenció social que pot donar més resposta holística als canvis demogràfics que s’estan produint en la majoria de països europeus, i més concretament a Catalunya. Canvis que afecten sobretot a col·lectius vulnerables, com la gent gran, la infància, les dones, les persones amb discapacitat i les persones en risc o situació d’exclusió social, que són col·lectius d’especial atenció per part de les administracions locals.

En aquest sentit, es fan necessàries eines d’abordatge en la intervenció i en la definició d’estratègies i de polítiques públiques, per a la plena garantia de drets de ciutadania per a tothom.

Donem solució mitjançant:

Identificació de necessitats i execució de suports per a la gent gran: diagnosis, estudi de la seva situació i necessitats, elaboració de plans d’acció, d’equipaments i dinamització dels agents.
Identificació de necessitats i execució de suports per a persones amb discapacitat: estudi de la situació i necessitats en relació a la seva inserció sociolaboral, elaboració de plans d’acció locals.
Estratègies de polítiques socials i plans tranversals interdepartamentals: Per a la provisió d’un ventall de serveis que s’adeqüin a les necessitats de la població.
Diagnosis i projectes en drets civils i ciutadania: plans de civisme, plans de nova ciutadania, plans transversals de promoció de l’autonomia i la vida independent.

PROJECTES SIMILARS

NOTÍCIES RELACIONADES

Back To Top