skip to Main Content

El ventall de necessitats dels nostres clients és variat i requereix solucions individualitzades. Les respostes que oferim inclouen parcialment o en la seva totalitat els següents serveis:

Diagnosi

Elaborar un relat del repte que es planteja, per tal de saber quin és el punt de partida, identificant i caracteritzant els aspectes claus a resoldre.

visió estratègica

Formulació dels objectius i les estratègies que promoguin el canvi i la transformació del territori, recomanant mesures i solucions apropiades.

planificació i concertació

Definir un full de ruta operatiu i detallat, activant i dinamitzant els agents implicats en cada projecte.

Gestió de projectes i serveis

Prestació de l’assistència tècnica en l’aplicació o implementació de mesures proposades.

Avaluació i seguiment

Disseny, formulació i anàlisi d’indicadors, per avaluar el funcionament de les mesures adoptades o el funcionament d’una organització, d’un  projecte o d’un servei.

informació socioeconòmica

Elaboració d’informes de monitoratge de l’economia i la seva evolució, d’utilitat informativa pel sector empresarial i, en general, per conèixer de forma comparada l’evolució de les economies territorials.

formació a mida

Definició de continguts i organització de dinàmiques a mida de les necessitats dels clients, en diversos àmbits i també per reforçar equips, lideratges, el clima d’organitzacions, entre d’altres.

Basant-nos en aquestes respostes, proveïm de forma modular i a mida dels clients, el següent catàleg de serveis:

  • Estudis i diagnosis
  • Sistemes de suport a la presa de decisions i de difusió socioeconòmica
  • Elaboració de plans i disseny de polítiques
  • Assistència tècnica i gestió de projectes; disseny d’instruments
  • Seguiment i avaluació de plans i polítiques
  • Projectes internacionals
  • Formació a mida
  • Organització de jornades, tallers, seminaris i congressos
Back To Top