Skip to content

L’ESSÈNCIA DEL PROJECTE

El projecte, impulsat per Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació de la Diputació de Barcelona, s’ha fonamentat en tres eixos de treball. En primer lloc, s’ha elaborat una diagnosi del context del mercat de treball dels joves a la província de Barcelona. En segon lloc, s’han analitzat i valorat els principals programes i recursos existents en relació a la promoció de l’ocupació juvenil i, finalment, s’ha dissenyat un marc propositiu de treball per donar suport a les administracions locals en la seva tasca de promoció de l’ocupació dirigida específicament al col·lectiu de persones joves entre 16 i 29 anys.

OBJECTIU

L’assistència tècnica d’Actíva Prospect ha estat orientada a la inserció laboral dels joves a les seves trajectòries formatives i d’activació social per a la millora de l’ocupabilitat; aportant propostes per a la definició de les línies marc d’actuació de la Diputació de Barcelona en aquest àmbit per als propers anys.

RESULTATS

El resultat ha estat una anàlisi propositiu que servirà com a base per a la transformació i orientació de les polítiques locals d’ocupació juvenil.

Back To Top