Skip to content

L’ESSÈNCIA DEL PROJECTE

Aquest projecte s’ha dirigit a realitzar una avaluació de disseny del programa Eurodyssey durant el mandant que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya té al capdavant de la Presidència del mencionat programa (2017-2021), mitjançant una enquesta als referents tècnics de les regions participants al programa, anàlisi de l’evidència científica i la realització de dos grups de discussió amb joves participants al programa

OBJECTIU 

Els treballs han permès valorar la seva adequació en termes de disseny conceptual, la coherència dels seus fonaments, la conveniència de les seves hipòtesis i, en part, el seu funcionament, una aproximació a l’anàlisi de l’assoliment dels objectius que es fixen amb el programa i, en últim terme, formular propostes de millora pel seu funcionament.

RESULTATS

La principal conclusió i més rellevant de l’avaluació de disseny és que Eurodyssey és un programa molt ben dissenyat, amb uns fonaments lògics i coherents i amb una Teoria del Canvi ben concebuda i encertada. A més a més, el programa inclou totes les recomanacions formulades per l’evidència internacional i nacional sobre programes de mobilitat.

En el cas de Catalunya s’observa una elevada inserció laboral, arribant a un 76% de persones participants en el programa en les edicions entre 2016 i 2019 (64% pel conjunt de les regions participants), de les quals un 52% ho fa en els primers sis mesos després de participar al programa i només un 7% s’insereix dotze mesos després. A més a més, un 44% de les persones joves manté la inserció a l’any i mig després de participar la programa, pel que s’observa certa estabilitat en la inserció.

Es pot consultar el document a https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/servei-public-docupacio-de-catalunya-soc/pla_destudis_i_avaluacions/Avaluacio-Eurodissea.pdf

 

Back To Top