Skip to content
Competitividad regional

Elaborem un informe de caràcter anual que permet analitzar en termes comparatius els factors territorials de competitivitat de les comarques i permet veure quina posició ocupen a partir d’un índex sintètic: l’índex FEGP de competitivitat comarcal.

L’Índex FEGP és de gran ajuda a l’hora de definir les estratègies de desenvolupament territorial perquè permet identificar les fortaleses i debilitats en els factors de competitivitat mitjançant la comparació entre les comarques.

Així, l’índex FEGP és un instrument dissenyat per tal d’aproximar-se a les condicions (o externalitats) que presenten els territoris, en aquest cas comarques, per competir en una economia globalitzada basada en un creixement intel·ligent. És a dir, mitjançant la innovació, la digitalització dels processos productius i mitjançant un model de desenvolupament sostenible, tant socialment com mediambientalment.

El treball es publica des de 2005 i és un dels treballs d’anàlisi de la competitivitat amb major trajectòria.

Encàrrec: Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP).

Podeu consultar les edicions anteriors al següent enllaç.

Back To Top