Skip to content

L’ESSÈNCIA DEL PROJECTE

L’Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència i de la Gerència Municipal de Barcelona va sol·licitar la realització del treball amb el conjunt d’àrees i serveis municipals, així com amb les gerències dels districtes per recollir, sistematitzar i publicar uns criteris globals de ciutat enfocats a la planificació d’equipaments.

Aquests havien d’incorporar els canvis socials i econòmics que s’han produït en els darrers deu anys i que han incidit i transformat tant l’ús que es fa dels equipaments i l’oferta d’aquests, com els serveis i activitats que contenen.

El procés ha servit per a dotar als districtes d’una eina harmonitzada que els permeti avaluar l’encaix de l’oferta actual i futura d’equipaments del seu territori respecte l’estàndard que s’estableixi i/o revisi per cada tipus d’equipament.

El resultat dels treballs també han servit per informar i donar a conèixer a la ciutadania el catàleg actualitzat d’equipaments i serveis que tenen al seu abast, en el seu entorn més proper de barri i de districte, però també, en el global de la ciutat.

RESULTATS

S’ha revisat i millorat la classificació d’equipaments per àmbits temàtics i tipologies, passant de vora 50 tipologies (2007) a 84 tipologies (2017).

S’han formulat els criteris de forma consensuada i harmonitzada, en base a una fitxa de recollida.

S’ha elaborat un document de fitxes que recull totes les tipologies i s’han bolcat els resultats al sistema en línia de consulta d’equipaments per a la ciutadania.

Back To Top