Skip to content
plan educativo

Treballem en l’anàlisi de les necessitats de qualificació i formació del sector empresarial i  l’encaix amb el perfil de qualificació de la població amb l’oferta formativa que hi ha al territori i entorn.

La finalitat dels mapes és orientar la política formativa local i planificar l’oferta de formació professionalitzadora. Per elaborar-los, treballem sobre la base de la col·laboració entre l’administració pública i els agents del territori vinculats a l’àmbit formatiu: ens locals, instituts, universitats, escoles d’adults, gremis, associacions empresarials, sindicats, centres de formació privats i entitats socials.

Alguns dels projectes en què hem treballat:

Ajuntament de Manresa: Les necessitats de formació professional en relació als requeriments de qualificació de les empreses en el sector industrial a Manresa i comarca

Ajuntament de Mataró: Estudi de necessitats i orientacions estratègiques per a la formació professional a Mataró

Ajuntament de l’Hospitalet, Pla per la qualificació i la formació en el sector de l’hoteleria a L’Hospitalet

Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona: Anàlisi de les necessitats formatives del sector empresarial de Solsona, Cardona i entorn

Ajuntament de Castelldefels: Elaboració d’un Mapa i Pla formatiu de Castelldefels

Back To Top