Skip to content

L’ESSÈNCIA DEL PROJECTE

Realització de l’inventari i balanç de la dotació actual d’equipaments de la ciutat de Rubí (a l’any 2019), elaboració de la diagnosi social i demogràfica i formulació d’una proposta de nous equipaments.

OBJECTIU

Disposar d’un mapeig detallat i descriptiu de l’oferta actual.

Dimensionar les necessitats socials en relació a la dotació actual d’equipaments i anticipar necessitat futures en funció de les projeccions de l’evolució demogràfica de la ciutat.

Formular una proposta de nous equipaments, d’acord amb l’aplicació de criteris i ràtios dotacionals per a cada àmbit funcional d’equipament, com a base per a la presa de decisions en aquest sentit per part de l’administració local.

RESULTATS

Amb el procés s’han inventariat, descrit i geolocalitzat 186 equipaments (tant de titularitat municipal, com de la Generalitat de Catalunya i de titularitat privada) i 382 serveis alguns de gestió municipal, d’altres administracions públiques, de gestió mixta i gestió privada.

El consistori ha vinculat la informació de cada equipament (fitxa) amb el servei GIS que ofereix a la ciutadania i permet fer la cerca dels equipaments sobre el mapa, amb accés i consulta a una part de la informació inventariada en cada cas.

Back To Top