Skip to content
empleo social

Hem treballat amb la Diputació de Barcelona per donar suport a ajuntaments a l’hora de definir les línies i accions a tirar endavant al municipi per tal que les persones amb discapacitat puguin viure en igualtat d’oportunitats .

El concepte de discapacitat ha evolucionat molt al llarg de la història, i no és fins a principis del segle XXI que es genera un nou paradigma de discapacitat basat en els drets humans, en què es posa en primer pla l’objectiu d’assolir la integració de ple dret de les persones amb discapacitat a la societat.

Aquest és el marc en què ens movem des d’Actíva Prospect a l’hora d’ajudar els ens locals a avançar cap un entorn més inclusiu, de la mà dels actors clau el territori.

Encàrrecs: Diputació de Barcelona, pels ajuntaments de Gavà i Manresa

Back To Top