Skip to content

L’ESSÈNCIA DEL PROJECTE

Suport en la definició metodològica de les sessions i dinamització del procés participatiu impulsat el 2019 des de la Secretaria de Transparència i Govern Obert, com a procés d’elaboració de l’Estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública.

OBJECTIU

Elaborar els materials guia per als participants a les sessions, incloent les temàtiques, els reptes i les preguntes per guiar el debat.

Fomentar la participació i debat de tots els participants a les sessions.

Incorporar i valorar amb els participants als debats presencials, les aportacions rebudes al portal Participa.

Recollir propostes, aportacions, suggeriments, iniciatives, idees que contribueixin a elaborar l’estratègia de lluita contra la corrupció i d’enfortiment de la integritat pública

RESULTATS

Síntesi de 179 aportacions fetes a les 5 sessions de debat, en 4 blocs temàtics: Foment de la Integritat, Funció i Direcció Públiques, Gestió Econòmica i Influència dels grups d’interès i traçabilitat en la presa de decisions.

Participació de 110 persones i 7 entitats i associacions.

Back To Top