Skip to content

L’ESSÈNCIA DEL PROJECTE

El projecte s’ha realitzat conjuntament amb Eulàlia Balañà, en el marc de 6 anys de contracte continuat amb l’Ajuntament de Montcada i Reixac que ha permès desenvolupar dues línies d’acció: 1. serveis d’assessorament i consolidació d’empreses per a persones emprenedores de la ciutat i 2. la dinamització i foment de la cooperació empresarial entre les empreses dels diversos polígons de Montcada i Reixac.

OBJECTIU

Proporcionar eines que facilitin el creixement i la millora competitiva de l’empresa tot definint, desplegant i reorientant les estratègies de l’empresa i implantant canvis en les diferents àrees funcionals per optimitzar el seu funcionament.

Identificació i abordatge de les necessitats de les empreses dels polígons de la ciutat des del consistori.

RESULTATS

Durant els 6 anys de serveis s’han assessorat 50 empreses en l’àmbit de la consolidació empresarial.

Complementàriament, s’han assessorat 28 empreses en l’àmbit de la consolidació vinculat a projectes singulars de digitalització, gestió empresarial al núvol i comercialització.

En l’àmbit de la cooperació empresarial, s’han contactat i dinamitzat més de 300 empreses de la ciutat, realitzant diverses enquestes per a l’abordatge de necessitat vinculades a l’accés a la fibra òptica i als talls de subministrament elèctric als PAE i creant un grup de compra agregada d’electrictitat així com la realització d’una subhasta de compra agregada d’energia.

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/petites-empreses-i-comercos-sagrupen-per-comprar-llum-i-gas-a-millor-preu/video/5807626/

Back To Top