Skip to content

L’ESSÈNCIA DEL PROJECTE

La finalitat del projecte “Jo sí; educació per la integritat” de l’Oficina Antifrau de Catalunya és contribuir a l’educació dels joves en tot allò que fa referència a la integritat personal i a la coherència en les conductes individuals amb l’objectiu últim d’establir una cultura de l’honestedat i de la transparència. També, assolir el compromís del centres en una mirada de l’educació dels valors posant èmfasi en la perspectiva de la integritat, i com a conseqüència, divulgar la dignificació del treball públic i de la política.

OBJECTIU

Arribar a tota la població juvenil a través dels centres educatius com a institució universal.

Sensibilitzar en la cultura de la integritat, i contribuir a visualitzar la integritat i l’honestedat com a valors ètics de base de l’ésser humà en la vida pública i privada.

Atendre a un plantejament sostenible dins el sistema educatiu a partir de la qualitat del contingut, el tractament didàctic i la viabilitat metodològica.

Partir d’un enfocament educatiu vivencial i pràctic, prioritzant els valors positius, evitant discursos catastrofistes que focalitzin l’atenció en els comportaments corruptes, deslleials o insolidaris.

RESULTATS

Participació de 16 centres educatius, 108 alumnes, equips directius i 47 docents.

Elaboració de 3 mòduls, joc didàctic en línia i interactiu, així com una guia didàctica del projecte.

Implementació pilot, seguiment i avaluació de la primera implementació.

Back To Top