Skip to content

L’ESSÈNCIA DEL PROJECTE

Els PIDCES són serveis d’informació i dinamització juvenil que s’instal·len als instituts de secundària, un o dos dies per setmana, segons el municipi, facilitant informació d’interès per als joves i al mateix temps realitzant tasques de dinamització de la seva participació social i cultural, especialment en l’àmbit del propi institut. Són, moltes vegades, un pont entre l’oferta de serveis del territori (de tot tipus: educatius, informatius, culturals, esportius, sanitaris, …) i els joves i un recurs per al suport de l’associacionisme i de la participació dels estudiants.

Així doncs, els PIDCES són un espai d’atenció presencial estable, situats en els centres docents, que posen a l’abast dels joves un seguit de recursos informatius i un conjunt d’accions i estratègies per promoure la seva participació

OBJECTIU

El treball d’Actíva Prospect va consistir en avaluar la situació actual, les expectatives i les necessitats de futur des del punt de vista dels municipis i dels professionals que hi treballen. Així com elaborar propostes de millora en relació al model d’organització i intervenció.

L’objectiu final era la millora la prestació del servei, la qualificació dels recursos humans i l’impuls del treball en xarxa.

RESULTATS

Es va aconseguir avaluar 308 instituts participants amb punts PIDCES, de 113 municipis de la província de Barcelona, implicant als tècnics responsables dels ajuntaments, els dinamitzadors/es juvenils i els mateixos usuaris/es.

Back To Top