Skip to content

L’ESSÈNCIA DEL PROJECTE

Treball conjunt amb Notus Applied Research i la Fundació Farigola en el procés de disseny de l’Avaluació de l’impacte individual i en l’explotació estadística de les dades de les Polítiques Actives d’Ocupació per al 2015 de la Comunitat de Madrid. En aquesta avaluació s’han utilitzat fonamentalment tècniques quantitatives (models economètrics) complementant les dades amb tècniques d’anàlisi qualitatiu.

L’impacte individual d’una política es defineix com la diferència entre el benefici que la persona obté després de participar en la política i el que hagués obtingut si no hi hagués participat. Això últim no es pot observar directament, però sí que es pot aproximar a partir de l’anàlisi comparatiu entre el grup de persones participants en una política concreta i un altre grup de persones amb característiques similars que no hagin participat, el que s’anomena el grup de control.

OBJECTIU

L’objectiu de la investigació és avaluar l’impacte individual de les polítiques actives d’ocupació de la Comunitat de Madrid que van finalitzar en els anys 2010, 2011 i 2012. És a dir, mesurar l’efecte o el “guany” d’haver participat en una política per a les persones participants. A efectes d’aquest projecte, es van distingir dues possibles guanys:

L’accés a l’ocupació, en termes generals, segons l’antiguitat en l’ocupació i segons la qualitat dels contractes.

La qualitat en l’ocupació.

RESULTATS

Anàlisi descriptiu i probabilístic per als diferents àmbits de les PAE: Orientació, Formació per a aturats, Intermediació, Tallers d’ocupació, Programes experiencials i de Col·laboració social, Programes experimentals.

L’avaluació s’ha realitzat per a tres col·lectius: tots els demandants, joves menors de 30 anys i aturats de llarga durada.

Podeu consultar els documents a http://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/estudios-analisis-mercado-trabajo

Back To Top