skip to Main Content

L’ESSÈNCIA DEL PROJECTE

L’estudi es planteja com un instrument de diagnosi de la Taula de coordinació de la formació professional de Mataró per a la presa de decisions en relació a l’oferta més adequada de formació professional a impulsar en els propers anys a la ciutat, tant a nivell de formació reglada com de formació ocupacional i continuada.

OBJECTIU

Es tracta de poder anticipar i respondre als reptes que comportarà la realitat canviant del teixit socioeconòmic i, especialment, les actuacions que es produiran en els propers anys a la ciutat. L’estudi identifica les activitats que són estratègiques per al desenvolupament futur de Mataró i les necessitats de formació professional que generen. Aquesta informació es contraposa amb la valoració de l’oferta formativa actual, la demanda social dels estudis i el seu grau d’inserció laboral.

RESULTATS

S’identifiquen els sectors més estratègics en base a l’evolució de l’ocupació en els diferents sectors d’activitat econòmica i a entrevistes a les persones i institucions que tenen major coneixement dels projectes estratègics que s’estan impulsant a la ciutat i a la comarca.

Un cop identificats, s’ha dut a terme una priorització en el marc de la Taula, que ha estat el punt de partida per a la caracterització tant de l’oferta existent, com dels agents. També s’han dut a terme entrevistes amb els agents implicats en la programació de l’oferta per tal d’aportar les seves apreciacions, que ajudi al procés de planificació.

Els àmbits prioritzats han estat vuit: Marítim, Comerç, Audiovisual, Construcció, TIC, Sanitat, Serveis sociosanitaris i Tèxtil i confecció.

Back To Top