Skip to content
informe conjura

L’informe presenta una bateria d’Indicadors de seguiment i anàlisi de l’activitat socioeconòmica i empresarial dels dotze municipis que configuren aquest territori. Això exigeix una perspectiva intersectorial i també supramunicipal a fi d’avaluar la situació, atenent la complexitat creixent de les relacions econòmiques i laborals.

Amb l’Informe abordem aquesta realitat des d’una perspectiva doble: d’una banda, la d’analitzar les dades socioeconòmiques més rellevants que expliquen els trets fonamentals de l’estructura sectorial i del mercat de treball i, d’altra banda, la valoració dels resultats de l’enquesta de clima empresarial de Catalunya que elabora l’Idescat.

L’Informe aporta un millor coneixement i un seguiment de la realitat i tendències d’aquest territori a fi d’impulsar les accions que ajudin al seu desenvolupament i progrés econòmic i social.

Encàrrec: Ajuntament de Sabadell, Banc de Sabadell, Cambra de Comerç de Sabadell, Centre Metal·lúrgic, Gremi de Fabricants de Sabadell ,  CIESC (Consell intersectorial d’empresaris)

 

Enllaç: http://www.ciesc.com/conjuntura.asp?id=266

Back To Top