Skip to content

Els territoris busquen noves formes d’organitzar-se per optimitzar recursos, reforçant i potenciant les qualitats de que disposen, connectant els agents i promovent l’estímul per al creixement econòmic i la millora de la qualitat de vida dels seus habitants.

Les principals línies d’actuació en aquest àmbit són la definició estratègica territorial i la seva planificació, monitorització de l’evolució de l’economia, la competitivitat i la innovació dels territoris i l’oferta de serveis empresarials avançats que milloren la competitivitat regional e innovació empresarial.

Donem solució al Desenvolupament Local mitjançant:

 • Estratègies territorials:
  elaboració de Plans estratègics i Plans de desenvolupament local per definir els objectius i el desplegament d’accions futures en l’impuls del territori.
 • Informació socioeconòmica:
  elaboració d’informes de conjuntura, d’informes d’anàlisi dels factors de competitivitat territorial, rànquings territorials, i altres productes d’observatori.
 • Anàlisi de la competitivitat i innovació:
  anàlisi de factors territorials i d’externalitats, dispositius d’atracció d’inversions, transferència tecnològica i foment de la innovació empresarial.
 • Suport i dinamització d’empreses i sectors productius:
  suport al teixit empresarial existent, a les empreses locals o captació de noves iniciatives empresarials. Treball sobre l’esperit emprenedor i creació, posada en marxa i consolidació d’empreses de recent creació.
 • Dotació de serveis empresarials avançats: prospecció de necessitats empresarials en relació als serveis avançats; foment de la cooperació empresarial en relació a l’adquisició de recursos (energia, aigua, etc.), al creixement empresarial, a la Responsabilitat Social Corporativa; foment de dinàmiques de cohesió d’equip i elaboració de plans anuals de treball.
 • Accions en polígons d’activitat econòmica: elaboració de censos d’empreses de polígons, projectes de millora en la gestió de polígons, concertació d’agents que intervenen.

PROJECTES SIMILARS

Back To Top