Skip to content

El 46è Informe Conjuntura Econòmica del Gran Penedès referent al 2n semestre del 2019 ja es troba disponible al web de la FEGP

Ja es troba disponible el darrer Informe de Conjuntura Econòmica del Gran Penedès. El 46è número de la publicació recull tant l’evolució del context econòmic internacional, com l’evolució regional, nacional i local d’alguns dels principals indicadors macroeconòmics i d’ocupació. La presentació del passat 5 de març va agrupar a agents de les tres comarques per debatre sobre l’evolució recent de l’economia de l’àmbit i sobre els reptes de futur que obre el nou escenari internacional.

La disminució de la incertesa en el context internacional millora les perspectives per a les economies del Gran Penedès

Durant la segona meitat del 2019 s’ha configurat un nou context econòmic internacional que ha fet que institucions com el FMI pronostiquin un punt d’inflexió en l’evolució de l’economia global. Els gestos iniciats per les dues parts en el conflicte comercial EEUU-Xina o la disminució de les probabilitats de que es materialitzi l’escenari més dur en la sortida del Regne Unit de la Unió Europea han millorat les expectatives per al futur desenvolupament de l’economia mundial, que en els darrers semestres havia tendit a una progressiva desacceleració del creixement econòmic. En aquest nou context de major estabilitat, les economies avançades tendirien a créixer als seus nivells naturals que, en el cas de l’economia catalana, es troba per sota dels nivells assolits durant els últims anys. 

El nou escenari internacional ha repercutit sobre l’evolució de les comarques del Gran Penedès que, després de sis trimestres consecutius amb progressives reduccions dels ritmes de creixement, durant la segona meitat del 2019 es recupera el dinamisme perdut amb un augment del 2,2% dels llocs de treball. Al conjunt de l’àmbit, aquesta tendència ha suposat la creació de 2.588 nous llocs de treball respecte a un any enrere, principalment gràcies al creixement dels serveis i la construcció, que han generat 1.999 i 506 llocs de treball respectivament. Per contra, el seu major grau d’obertura ha fet que la indústria fos el sector que més ha patit la caiguda del comerç internacional.

El Garraf consolida el dinamisme industrial

Tot i la crisi per la que passa el sector al conjunt de Catalunya, el Garraf torna a ser una de les comarques en les que més creix la Indústria. El creixement del 6,1% de l’ocupació a les activitats industrials ha suposat la creació del 202 nous llocs de treball, especialment repartits entre les indústries de l’alimentació i les begudes, la fabricació de materials de transport i la maquinària i l’equipament elèctric i electrònic. De la banda dels Serveis, la crisi del comerç ha estat compensada pel bon comportament de l’administració i l’hoteleria que han sumat 295 nous llocs de treball a la comarca.

La Indústria arrossega un any de pèrdues a l’Alt Penedès

La caiguda del comerç internacional i els canvis normatius al sector automobilístic arrosseguen la indústria de l’Alt Penedès a xifres de variació negatives. La comarca més industrialitzada del Gran Penedès perd 311 llocs de treball des de principis d’any al sector industrial, especialment afectada pel retrocés en la fabricació de materials de transport, la indústria del cautxú i el plàstic i la metal·lúrgia, tots tres sector molt vinculats a la fabricació d’automòbils. En canvi, sectors com el comerç i la construcció registren alguns dels creixements més elevats de Catalunya augmentant les respectives taxes de variació fins al 7,4% i el 9,6% durant els sis últims mesos de l’any. 

El Baix Penedès és l’única comarca de l’àmbit que encara redueix la desocupació

El progressiu augment de les taxes de creixement al llarg del 2019 ha situat al Baix Penedès com la 4a comarca de Catalunya en la que més creix l’ocupació i l’única de l’àmbit penedesenc que encara redueix les xifres d’atur. Tanmateix, l’elevada taxa d’atur de la comarca (17,2%) és un els factors explicatius d’aquest comportament, que permet un important marge de millora que el Garraf i l’Alt Penedès ja han superat. En termes d’ocupació, la construcció i les activitats immobiliàries i de serveis empresarials han liderat el creixement de l’ocupació de la comarca, amb la creació de 200 i 298 nous llocs de treball respectivament, el 45,6% del total.

Podeu consultar l’informe aquí.

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top