skip to Main Content

Refredament en el creixement econòmic de l’àmbit de Sabadell, la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes (CRiRC) en els primers sis mesos de 2019

L’economia de la CRiRC i de Sabadell frena el ritme de creixement durant el primer semestre del 2019 L’evolució que ha seguit l’economia mundial durant els darrers mesos està tenint impactes directes sobre l’economia de l’àmbit de Sabadell, la Conca…

Read More
Back To Top