Skip to content

Disponible l’Informe de Conjuntura Econòmica del 1r semestre del 2019 per a les comarques del Gran Penedès

Divendres 20 de setembre es va presentar el 45è Informe de Conjuntura Econòmica de l’àmbit del Gran Penedès, que inclou el Garraf, el Baix Penedès i l’Alt Penedès. L’informe l’elabora Activa Prospect i el publica semestralment la Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP). L’objectiu del treball és tant el de donar a conèixer les tendències macroeconòmiques de les economies comarcals, com el d’obrir un debat públic que permeti identificar i abordar les oportunitats i els reptes als que ha de fer front el territori.

En aquesta edició es posa de manifest l’alentiment generalitzat de l’economia arran d’un context internacional marcat per la incertesa i la inestabilitat. La guerra comercial entre els Estats Units i la Xina, els conflictes geopolítics al Golf Pèrsic, els riscos plantejats pel Brexit i les limitacions en matèria de política monetària per part del BCE han suposat frens a la inversió i al comerç internacional. En aquest context, les comarques del Gran Penedès i el conjunt de l’economia catalana han viscut un alentiment caracteritzat per menors taxes de creixement de l’ocupació (del 2,0% al Baix Penedès i de l’1,6% al Garraf i a l’Alt Penedès) i de la contractació, així com per ritmes més lents de reducció de l’atur.

L’alentiment de l’economia global afecta a les comarques del Gran Penedès

La inestabilitat en el panorama internacional ha suposat un fre al creixement de les economies de les comarques del Gran Penedès que, en els darrers trimestres, han vist progressivament reduïdes les seves taxes de creixement de l’ocupació. Després d’un període de forta recuperació econòmica, el Garraf, l’Alt Penedès i el Baix Penedès han tendit a moderar els seus ritmes de creixement dels llocs de treball, passant de créixer un 4,0% interanual al 2017 a taxes entorn a l’1,6% i 2,0% a l’actualitat. Tot i això, el Gran Penedès compta ara amb 1.333 llocs de treball més que fa un any, principalment gràcies al creixement dels serveis i la construcció, que han generat el 87,9% dels nous llocs de treball.

La Indústria, el motor del creixement del Garraf

Amb un increment del 6,2%, durant el primer semestre del 2019 la Indústria del Garraf ha creat entorn a 250 nous llocs de treball respecte al mateix període de l’any passat. Els sectors de la metal·lúrgia, de la fabricació de materials de transport i les activitats manufactureres han crescut a ritmes superiors al 14% i han arribat fins al 36,8% en el cas dels productes metàl·lics. L’Hoteleria ha estat un altre dels sectors més dinàmics de la comarca. El creixement del 6,4% dels llocs de treball durant el segon trimestre del 2019 l’ha situat com la 7a comarca de Catalunya en la que més ha crescut el sector.

La Construcció creix un 11,1% a l’Alt Penedès

Els ja elevats ritmes de creixement del sector de la construcció a l’Alt Penedès s’han quasi duplicat durant la primera meitat del 2019 per situar-se en el 12,0% i en l’10,1% en el primer i segon trimestre de l’any. Aquest fet ha suposat la creació de 260 llocs de treball, el 19,5% de l’ocupació creada al conjunt de l’àmbit durant el segon trimestre de l’any. Els canvis administratius en l’àmbit de la salut arran de la fusió dels Consorcis Sanitaris del Garraf i l’Alt Penedès han suposat un increment sobre el paper de 1.200 llocs de treball al sector. Finalment, el creixement del 5,7% de l’ocupació al Comerç ha situat a la comarca com la 3a de Catalunya en la que més ha crescut el sector.

El Baix Penedès és la comarca en la que més es redueix l’atur

La tendència generalitzada a l’alentiment dels ritmes de reducció de l’atur s’ha revertir al Baix Penedès amb una nova embranzida de la disminució de la desocupació, que ha estat del -5,7% durant el primer semestre del 2019. Aquesta xifra és la més elevada de l’àmbit i se situa per sobre de la variació a Catalunya (-4,4%). La reducció de la desocupació en tots els àmbits excepte en l’Administració i la Seguretat Social ha permès disminuir en 382 les persones en situació de desocupació a la comarca. Tant la Construcció com els Serveis han tingut un paper destacat en l’evolució de l’indicador, especialment gràcies al bon comportament de les activitats relacionades amb el Comerç i l’Hoteleria.

Podeu consultar l’informe aquí:  https://www.fegp.cat/index.php/comunicacio/estudis/informe-conjunt

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top