Skip to content

Refredament en el creixement econòmic de l’àmbit de Sabadell, la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes (CRiRC) en els primers sis mesos de 2019

L’economia de la CRiRC i de Sabadell frena el ritme de creixement durant el primer semestre del 2019

L’evolució que ha seguit l’economia mundial durant els darrers mesos està tenint impactes directes sobre l’economia de l’àmbit de Sabadell, la Conca del Ripoll i la Riera de Caldes (CRiRC). La inestabilitat causada per les incerteses al voltant del comerç mundial (guerra comercial EEUU-Xina), els conflictes geopolítics (Golf Pèrsic), el Brexit i la política monetària han limitat les taxes de creixement de l’economia mundial. L’àmbit del CRiRC no ha estat aliè a aquests processos, iniciant una tendència a la moderació dels ritmes de creixement de l’ocupació durant aquest inici de 2019. La taxa de variació interanual de l’ocupació se situa en el 2,5% durant el primer semestre, seguint la tònica de progressiva desacceleració dels dos darrers semestres. Si entre el 2n trimestre del 2017 i el 2n trimestre del 2018 es van crear 12.313 llocs de treball, entre el 2n trimestre del 2018 i el 2n trimestre del 2019 se n’han creat 4.154, la xifra més baixa des de l’inici de la recuperació econòmica al 2014. Aquesta tendència ha anat acompanyada de importants reduccions de la contractació: del -8,2%.

El nombre d’afiliacions a la Seguretat Social supera els valors pre-crisi a Catalunya i l’atur se situa a nivells de 2008

Durant aquest primer semestre de 2019 Catalunya registra un màxim històric en l’afiliació, amb 3.399.737 afiliacions, un 1,1% més que el registrat el 2n trimestre de 2007, just d’abans de l’inici la crisi. A la CRiRC s’està a tan sols un 4,9% d’assolir aquest màxim, restant la creació de 10.879 llocs de treball, Sabadell es troba a tan sols el 3,9% i 2.884 llocs. D’altra banda, tot i la frenada en la reducció de l’atur que es ve registrant (que és del -3,8%), la xifra de 27.828 persones registrades a les oficines de treball com a demandants d’ocupació se situa a nivells de 2008 i representa una reducció de 22.927 persones respecte el 2013. Al seu torn, la taxa d’atur registral baixa del 10% a Catalunya (9,7%), mentre a la CRiRC s’hi aproxima (10,7%). Aquesta taxa és també similar a les registrades el 2008.

Els Serveis, els principals creadors d’ocupació

Malgrat la moderació generalitzada, la variació del 3,3% del primer semestre de l’any ha suposat l’increment més important de l’ocupació en termes absoluts amb 4.154 nous llocs de treball, esdevenint la principal aportació al creixement de l’ocupació de l’àmbit. Els 705 nous llocs de treball creats a les Activitats de transport i emmagatzematge, els 638 de les Activitats administratives i de serveis auxiliars o els 570 del Comerç a l’engròs han liderat el creixement del sector serveis, esdevenint les activitats econòmiques més dinàmiques de l’àmbit del CRiRC. En termes relatius, els creixements més elevats han estat el de les Administracions Públiques (6,4%), el de l’Hostaleria (6,5%) i el de les Activitats administratives (7,5%).

Tot i la moderació, la Construcció segueix sent el sector amb majors creixements

La Construcció ha reduït progressivament el seu ritme de creixement. El sector, que ha passat de créixer al 8,0% durant el primer semestre del 2017, va créixer un 4,7% durant el primer semestre del 2019, és el sector que més creix a la CRiRC. Amb 323 nous llocs de treball durant el 2n trimestre de l’any, el sector experimenta l’increment interanual de l’ocupació més baix des de la segona meitat del 2014.

La Indústria perd llocs de treball per primera vegada des del 2014, influenciada per l’evolució negativa del sector de l’automòbil

El sector industrial ha seguit tendències diferenciades a Catalunya i a l’àmbit del CRiRC. Malgrat el progressiu alentiment del creixement, a Catalunya el sector ha mantingut el signe positiu amb un augment del 0,4% durant el segon trimestre del 2019. Per contra, a l’àmbit del CRiRC, la Indústria destrueix ocupació per primera vegada des de principis del 2014. El sector cau un -0,8% durant el segon trimestre de l’any. La causa principal d’aquest fre es deu a la contracció de la Fabricació de materials de transport i la Metal·lúrgia, que han estat les activitats industrials que més llocs de treball han destruït, amb una pèrdua de 457 llocs de treball el primer (una pèrdua del 9,4%) i de 252 (el -1,8%) el segon. La reculada important del sector de l’automòbil en bona part s’explica per la introducció de la nova normativa sobre emissions que comporta que els consumidors ajornin les seves decisions de compra, però també per la guerra aranzelària entre els EUA i la Xina. Amb tot, cal assenyalar que bona part de la resta d’activitats industrials segueixen registrant creixements positius. És el cas de la Química-farmacèutica-plàstics (3,0%), la Fabricació de maquinaria i equip mecànic (2,3%), el Tèxtil, confecció i cuir (1,5%) i Alimentació i begudes (0,5%).

El sector immobiliari segueix amb preus a l’alça tot i la reducció en el nombre de transaccions

El preu de l’habitatge segueix en ascens amb un increment de l’11,4% interanual a la CRiRC durant el primer trimestre de l’any (el 10,4% a Sabadell). Així, el preu de l’habitatge registraria un increment acumulat del 37,1% des de 2014, moment en que s’inicia aquesta operació estadística. Al seu torn el preu de l’habitatge de lloguer, tot i que a menor ritme, manté l’increment similar del darrer trimestre de 2018, amb un augment del 4,7% (el 3,5% a Sabadell). El creixement acumulat és del 30,4%. Per contra, les transaccions s’han reduït en un 5,6%.

L’informe també analitza l’opinió de l’empresariat de la CRiRC en relació a la marxa dels negocis i les expectatives de futur

A banda de l’evolució d’aquests indicadors de l’economia a l’informe es poden consultar els resultats de l’Enquesta de clima empresarial – tasca realitzada per la Secretaria Tècnica del CIESC- que aporta llum sobre la marxa dels negocis, les perspectives de cara als propers trimestres, l’evolució i expectatives d’exportació, així com de la capacitat productiva d’una mostra representativa d’empreses de la CRiRC.

L’informe és el resultat de la col·laboració entre Actíva Prospect i la Secretaria Tècnica del CIESC i compta amb el suport i la promoció de l’Observatori d’Economia local de Sabadell, l’Ajuntament de Sabadell, el Banc Sabadell, la Cambra de Comerç de Sabadell, el Centre Metal·lúrgic, el Gremi de Fabricants de Sabadell i el CIESC.

Per a llegir l’informe complet cliqueu al següent enllaç: http://www.ciesc.com/conjuntures.asp

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Back To Top